VUA LÝ THÁNH TÔNG (1023 – 1072)

Read previous post:
VUA LÝ THÁI TÔNG ( 1000 – 1054 )

- Vua thứ 2 của nhà Lý, tại vị 26 năm, ông có đóng góp tích cực tới hoạt động...

Close