VUA LÝ THẦN TÔNG ( 1116 – 1138 )

Read previous post:
VUA LÝ NHÂN TÔNG ( 1066 – 1128 )

- Vua có hình dáng dung mạo rất khác người "vua trán cao, mắt rồng, tay dài quá gối, sáng...

Close