VUA LÝ THÁI TÔNG ( 1000 – 1054 )

Read previous post:
VUA LÝ THÁI TỔ ( 974 – 1028 )

- Vua Lý Thái Tổ tên thật là Lý Công Uẩn, được tôn lên làm vua năm Kỷ Dậu ( 1009)...

Close