VUA LÝ HUỆ TÔNG (1194 – 1226)

Read previous post:
VUA LÝ CAO TÔNG ( 1173 – 1210 )

- Vua được truyền ngôi may mắn nhất, thái tử Long Xưởng bị đày làm dân thường, nên cua được...

Close