VUA LÝ ANH TÔNG ( 1136 – 1175 )

Read previous post:
VUA LÝ THẦN TÔNG ( 1116 – 1138 )

- Vua tên Lý Dương Hoán, con trai Sùng Hầu Hiền, gọi vua Lý Nhân Tông bằng bác. - Vua...

Close