Author: ngohuuphuc.com

Cà phê sức khỏe Lingzhi Coffee

  1. Tên sản phẩm: Cà phê sức khỏe Lingzhi Coffee 2. Thương hiệu: Wellness By Life Gift VN 3. Xuất xứ: Việt Nam 4. Thành phần:  Bột cà phê hòa tan (17.15 g) Nấm linh chi...

LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN LẮM

+ Tìm giá trị biết trước, cho hiển thị mặc định DLL khi load page cmbNameCar.Items.FindByValue(‘Audi’).Selected = True * Lấy giá trị QueryString trên URL bằng JS VD: URL= https://ngohuuphuc.com/gioithieu.aspx?t=2 var urlParams = new URLSearchParams(window(.)location(.)search); ...